Odborný rozvoj našich zaměstnanců probíhá v rámci projektu Úřadu práce ČR Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Cílem vzdělávací aktivity "Školení Autodesk Inventor Professional" je zvýšení produktivity práce použitím pokročilých funkcí v Autodesk Inventoru Professional.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme následující projekty:

„Rozšíření technologického vybavení JOSA, s.r.o. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008322“ Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem projektu, který rozšiřuje technologické vybavení, je zvýšení počtu pracovních míst a změna tržeb příjemce.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt

„Výroba kotle na rostlinná paliva č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012158“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je uvedení na trh nového kotle na spalování rostlinných paliv.

Partneři: